Fokreglement

Fokreglement van de Nederlandse vereniging Retromops.

Fokreglement

1. Algemeen
1.1. Dit reglement voor de Nederlandse Vereniging van de Retromops, aangesloten bij Stichting Dogsconnected, beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van de Nederlandse Retromops.

1.2. Dit fokreglement geldt voor alle bij deze vereniging aangesloten fokkers.

1.3. Als de inhoud van dit fokreglement afwijkt van beleid, wet- of regelgeving anderszins van de Nederlandse overheid dan geldt de meest strenge of verstrekkende regel.

2.Fokregels
2.1. Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar zoon of haar kleinzoon.

2.2. Een zelfde oudercombinatie is maximaal twee maal toegestaan.

2.3. De minimale leeftijd van een reu op de dag van de dekking moet minimaal 12 maanden zijn.

2.4. Cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij.

2.5. Buitenlandse dekreuen dienen ook aan de regels uit dit reglement te voldoen.

2.6. Het is niet toegestaan om honden voor de fokkerij in te zetten die zijn geopereerd met de doel om de gezondheid te bevorderen (zoals bijvoorbeeld BOAS).

3.Welzijnsregels
3.1. De minimale leeftijd van een teef op de dag van de eerste dekking moet minimaal 16
maanden zijn.

3.2.Tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van dezelfde teef dient een termijn van tenminste 12 maanden te zitten.

3.3.Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vierde nest is geboren.

3.4.Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet gedekt worden na de dag waarop
zij de leeftijd van 84 maanden heeft bereikt.

3.5. Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet gedekt worden na de dag
waarop zij de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt.

4.Gezondheidsregels.
4.1. De criteria uit het rapport “Fokken met kortsnuitige honden” zijn, voor zover de minister niet tot versoepelingen heeft besloten, van toepassing. Strengere regels fokken kortsnuitige honden | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

4.2. Ouderdieren dienen te zijn onderzocht door een dierenarts en deze dierenarts de ge-
zondheidsverklaring en het scoringsformulier van onze vereniging volledig te hebben ingevuld.

4.3. Ouderdieren dienen onderzocht te zijn op Patella Luxatie en de dierenarts dient het
formulier ‘Patella Luxatie’ (van onze vereniging) ingevuld te hebben.

4.4. Ouderdieren met een Patella Luxatie score 2 of slechter zijn uitgesloten van de fokke-
rij.

4.5. Een ouderdier met een Patella Luxatiescore 1 mag slechts gepaard worden met een
ouderdier met score 0.

4.6. Ouderdieren dienen een door stichting Dogsconnected goedgekeurd DNA onderzoek te
hebben ondergaan zodat de genetische variatie of de inteelt coëfficiënt is vastgesteld.

De goedgekeurde DNA onderzoeken vindt u op de website van Stichting Dogsconnec-
ted. https://www.dogsconnected.nl/fokbeleid/ik-wil-een-nestje-fokken.

5.Sancties
5.1.Overtreding van de regels van dit fokreglement leiden tot het niet plaatsen van het betreffende nest op de website van de vereniging. Er worden ook geen afstammingsbewijzen voor deze pups afgegeven.

5.2.Het meerdere malen overtreden van regels van dit fokreglement kan leiden tot verwijdering van de vermelding van de fokker van de website.